Szkolenie: „Zasady horyzontalne UE w projektach Programu Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia-Polska 2021-2027" dn. 18.12.2023 - zapraszamy do uczestnictwa!

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia-Polska wraz ze Wspólnym Sekretariatem serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu:

„Zasady horyzontalne UE w projektach Programu Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia-Polska 2021-2027"

Termin: 18 grudnia 2023 r., w godzinach od 9:00 do 15:00
Miejsce: Hotel Grape Town, Al. Wojska Polskiego 79, 65-762 Zielona Góra

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników / uczestniczek z praktyczną stroną realizacji zasad horyzontalnych w ramach Programu Współpracy INTERREG  VI  A Brandenburgia - Polska 2021-2027. Podczas szkolenia omówione zostaną zapisy m.in. wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Omówione  zostaną  też  zapisy  DNSH  i powiązane  dokumenty. Dzięki szkoleniu każdy uczestnik / uczestniczka dowie się jak praktycznie stosować zasady horyzontalne w swoich projektach.

Podczas wydarzenia zapewniamy polsko-niemieckie tłumaczenie.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o dokonanie rejestracji do dnia 14.12.2023 na adres: j.slaska@lubuskie.pl.
llość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgloszeń.

Link do programu szkolenia
Link do formularza zgłoszeniowego

Wszystkie wiadomości