Wiadomości dotyczące Programu Współpracy Brandenburgia – Polska 2021-2027