Składanie wniosku

Macie Państwo pomysł na polsko - niemiecki projekt lub współpracujecie już z partnerem z Polski/ Niemiec? Chcecie wspólnie rozwiązać transgraniczny problem, jesteście gotowi, by wspólnie się uczyć lub wprowadzać nowe oferty? A może macie inny dobry pomysł, co Polacy i Niemcy mogą zrobić wspólnie dla kultury, przyrody i klimatu, integracji mieszkańców? Nie wiecie jak zacząć? Nie ma problemu, właśnie po to jesteśmy!

Poniżej przedstawiamy krok po kroku co należy zrobić, aby skutecznie przygotować, złożyć, zrealizować i rozliczyć wniosek o dofinansowanie polsko - niemieckiego projektu.

Zanim przejdziecie Państwo do poszczególnych kroków, chcielibyśmy przedstawić podstawowe zasady niezbędne do uzyskania dofinansowania:

Zasady w pigułce

  • W projekt zaangażowany jest co najmniej jeden niemiecki ORAZ jeden polski partner. Dopuszczalni są inni partnerzy, także spoza obszaru wsparcia.

  • Partnerzy wyznaczają stronę odpowiedzialną za zarządzanie projektem (beneficjenta wiodącego).

  • Projekt jest przypisany do co najmniej jednego z celów szczegółowych w ramach priorytetu.

  • Projekt powinien wpisywać się w ogólną strategię programu współpracy i musi wyraźnie wykazać swój wkład w osiągnięcie wybranego celu szczegółowego.

  • Projekt ma wyraźną transgraniczną wartość dodaną - odpowiada na konkretny problem transgraniczny, który może być rozwiązany tylko wspólnie, ma bezpośredni wpływ na mieszkańców obszaru przygranicznego i rozwija nowe działania, tzn. nie powtarza jedynie działań z poprzednich projektów.

  • Planowanie i realizacja projektu są prowadzone wspólnie przez partnerów. Ponadto istnieje wspólne finansowanie projektów i/lub wspólny personel.

  • Co najmniej 20 % całkowitych kosztów projektu ponoszą partnerzy. Po weryfikacji raportów partnerskich oraz raportu beneficjenta wiodącego z realizacji projektu, następuje refundacja środków w wysokości do 80% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

  • Do tego momentu wszystkie wydatki muszą być prefinansowane przez partnerów projektu.

III nabór wniosków projektowych otwarty!

więcej informacji

 

 

Droga do projektu w pigułce

Znalezienie partnera i wspólne wypracowanie pomysłu na projekt

Zdefiniowanie zadań, podział odpowiedzialności oraz środków finansowych

Spełnienie kryteriów kwalifikowalności

Złożenie wniosku

Przejście procesu oceny i wyboru projektów

Spełnienie warunków

Zawarcie umowy

Pozwólcie Państwo, że doradzimy!

W pierwszej kolejności należy złożyć szkic ideei projektowej i tabelę budżetową we Wspólnym Sekretariacie (WS), tak abyśmy mogli pomóc Państwu przypisać Wasz projekt do właściwego priorytetu i sprawdzić kwalifikowalność planowanych działań. Doradztwo we Wspólnym Sekretariacie rozwieje wątpliwości i pomoże w skutecznym złożeniu wniosku!