Krok 4: Złożenie wniosku

Wszystko już zaplanowane, dokumenty przygotowane, kryteria kwalifikowalności nie są już tajemnicą, obowiazkowe konsultacje ze Wspólnym Sekretariatem przeprowadzone, w takim razie jesteście Państwo gotowi do złożenia wniosku. Zastanawiacie się jak to zrobić?

Nasz program korzysta z elektronicznego systemu składania wniosków i raportowania – Jems. To właśnie za pomocą tego systemu odbywa się komunikacja dotycząca projektu i jego realizacji. Wszystkie dokumenty składane są za pośrednictwem Jems.

Jeżeli w ramach projektu konieczne są działania infrastrukturalne, prosimy o sprawdzenie wymagań w Podręczniku Programu.