Krok 4: Złożenie wniosku

Wszystko już zaplanowane, dokumenty przygotowane, kryteria kwalifikowalności nie są już tajemnicą, doradztwo w Wspólnym Sekretariacie/Regionalnym Punkcie Kontaktowym przeprowadzone, w takim razie jesteście Państwo gotowi do złożenia wniosku. Zastanawiacie się jak to zrobić?

Nasz program korzysta z elektronicznego systemu składania wniosków i raportowania – JEMS. To właśnie za pomocą tego systemu odbywa się komunikacja dotycząca projektu i jego realizacji. Wszystkie dokumenty składane są za pośrednictwem JEMS.

Jeżeli w ramach projektu konieczne są działania infrastrukturalne, prosimy o sprawdzenie wymagań w podręczniku beneficjenta.