Krok 6: Spełnienie warunków

Jeżeli Państwa projekt został wybrany przez Komitet Monitorujący do dofinansowania: gratulacje! Może się zdarzyć, że zostaną dla niego sformułowane dodatkowe warunki. Co to oznacza w praktyce?

By umowa o dofinansowanie mogła zostać podpisana, niezbędne jest spełnienie dodatkowych wymagań. W takim przypadku zostaną Państwo poproszeni o skorygowanie lub uzupełnienie dokumentów, dostarczenie wyjaśnień, oświadczeń. Może się też zdarzyć, że konieczne będzie usunięcie lub dodanie jakichś działań. O warunkach Komitetu/ekspertów/Wspólnego Sekretariatu poinformujemy Państwa pisemnie i podamy termin na ich spełnienie.