Wnioski projektowe w Programie Współpracy Interreg VIA Brandenburgia – Polska 2021-2027 składane są drogą elektroniczną w „Joint Electronic Monitoring System” (w skrócie Jems).