Parę słów o Interreg

Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) – lepiej znana jako „Interreg” – jest od 1990 r. jednym z kluczowych instrumentów Unii Europejskiej (UE).

W programie Interreg chodzi o współpracę między gminami, regionami i krajami europejskimi, jak również z bezpośrednimi sąsiadami Unii Europejskiej. Jej głównym celem jest dbanie, by granice państwowe nie stanowiły przeszkody dla zrównoważonego rozwoju i europejskiej integracji.

Interreg finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). W okresie 2021–2027 dysponuje on budżetem w wysokości 9 miliardów Euro, które zostaną zainwestowane na różne programy. Zorientowane na transgraniczną współpracę programy Interreg A wspierają rozwój współpracy gospodarczej i społecznej w sąsiadujących ze sobą regionach poprzez finansowanie transgranicznych projektów ze środków UE. Na polsko-niemieckim pograniczu wdrażane są trzy tego rodzaju programy, w tym nasz program „Interreg Brandenburgia – Polska 2021–2027”.

Więcej informacji