Dostępne środki w okresie finansowania 2021–2027

W okresie finansowania 2021–2027 na realizację programu dostępnych jest 88,3 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), podzielone pomiędzy poszczególne cele (priorytety) Programu.