Informacja i promocja

Głównym celem działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Brandenburgia - Polska 2021-2027 jest zwiększenie widoczności pozytywnych zmian na obszarze wsparcia dzięki wykorzystaniu środków finansowych Interreg, jak również zwiększenie poziomu wiedzy na temat programu wśród wszystkich grup docelowych.

Wszyscy beneficjenci Programu Współpracy są zobowiązani do informowania o swoich projektach. Należy przy tym przestrzegać zasad używania logotypów.

Dla Programu opracowano strategię komunikacji, w której wyszczególniono cele, grupy docelowe, kanały i procedury komunikacyjne instytucji programowych oraz obowiązki beneficjentów w zakresie informacji i promocji.

Rezultaty realizacji projektów jak również wyniki Programu i wynikłe z nich korzyści upubliczniane są w ramach działań komunikacyjnych.

Ważne jest również wyczerpujące informowanie potencjalnych wnioskodawców o możliwościach finansowania, zasadach Programu i procedurach składania wniosków w celu wygenerowania wysokiej jakości projektów. Dlatego instytucje Programu będą organizować liczne szkolenia, warsztaty i seminaria. Aktualne terminy i tematy można znaleźć w zakładce „Aktualności”.

Przepisy o Informacji i Promocji