Impressum

Strona internetowa https://interreg-brandenburg-polska.eu

Interreg VI A Program Współpracy Brandenburgia – Polska 2021–2027

Wydawca

Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia

reprezentowane przez Minister Finansów i Spraw Europejskich Katrin Lange

Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam

E-mail: poststelle@­mdfe.brandenburg.de
Tel.: +49 331 866-0
Fax: +49 331 866-6888

Numer identyfikacyjny VAT UE: DE 158435994

Odpowiedzialny za prowadzenie strony internetowej

Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia

Wydział 53, Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg)

Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam

Kierownik wydziału: Ariane Thiele
Tel.: +49 331 866-6571
E-mail: ariane.thiele@mdfe.brandenburg.de

Redakcja

Dane udostępnia

Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia

Wspólny Sekretariat
Program Współpracy Interreg VI A Brandenburgia – Polska 2021–2027

Bischofstraße 1 A
15230 Frankfurt n. Odrą

Kierownik Wspólnego Sekretariatu: Izabela Glišić
Tel.: +49 335 606769950
E-mail: kontakt@interreg-brandenburg-polska.eu

Realizacja techniczna

Techniczną realizacją strony internetowej zajmuje się.

CONVIS Consult & Marketing GmbH

Auerbachstraße 10
14193 Berlin

Web: www.convis.com

Media społecznościowe i inne formy obecności w Internecie

Niniejsze impressum dotyczy również następującej obecności w mediach społecznościowych i profilu online:

https://www.facebook.com/interregbbpl

Wykluczenie odpowiedzialności cywilnej

Wszystkie informacje i treści zawarte na tej stronie internetowej zostały przygotowane starannie i zgodnie z naszą aktualną wiedzą, ale służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mają żadnych skutków prawnych, chyba że są to informacje prawnie wiążące (np. impressum, polityka prywatności, ogólne warunki handlowe lub wiążące informacje dla konsumentów). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub usunięcia treści w całości lub w części. Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i są niewiążące. Dokładamy wszelkich starań, aby treści zawarte na naszej stronie były aktualne, kompletne i wolne od błędów. Niemniej jednak, mimo starannej redakcji, nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia błędów, dlatego nie udzielamy gwarancji na kompletność, poprawność, aktualność i stałą dostępność strony. Jako dostawca usług internetowych jesteśmy odpowiedzialni za własne informacje, które udostępniamy do użytku zgodnie z § 7 ust. 1 TMG. Jednak zgodnie z §§ 8 do 10 TMG, jako dostawca usług internetowych nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji osób trzecich. W przypadku ujawnienia naruszeń prawa bezzwłocznie usuniemy te treści.

Linki do zewnętrznych stron internetowych

Treści zewnętrznych stron internetowych, do których zamieszczamy odnośniki bezpośrednio lub pośrednio i na których treść nie mamy wpływu, leżą poza naszym zakresem odpowiedzialności i nie traktujemy ich jako własne. Za strony, do których odsyłają linki i ich treść, odpowiadają wyłącznie ich oferenci lub operatorzy. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść i prawidłowość informacji stron internetowych osób trzecich, do których prowadzą linki, ani za szkody wynikające z korzystania z informacji dostępnych na stronach, do których prowadzą linki.

Strony, do których prowadzą linki zostały w momencie umieszczania odnośników zweryfikowane bez zastrzeżeń pod względem ewentualnych naruszeń prawa. W przypadku ujawnienia naruszeń prawa bezzwłocznie usuniemy takie linki.

Prawa autorskie i prawa do znaków towarowych

Sporządzone przez prowadzącego tę stronę treści i dzieła, takie jak teksty, zdjęcia, grafiki, marki i znaki towarowe, podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i prawu o znakach towarowych. Wykorzystanie, powielanie, edycja, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju przetwarzanie wykraczające poza ograniczenia prawa autorskiego lub prawa o znakach towarowych wymagają pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do użytku prywatnego, niekomercyjnego. W przypadku, gdy treści na tej stronie nie zostały stworzone przez prowadzącego tę stronę, przestrzegane są prawa autorskie i prawa do znaków towarowych osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie.

Informowanie o naruszeniach prawa: W przypadku zauważenia jakichkolwiek naruszeń prawa w obrębie naszej strony internetowej, prosimy o poinformowanie nas o tym. W przypadku ujawnienia naruszeń prawa bezzwłocznie usuniemy takie treści.