Ochrona danych osobowych


1. Ogólne oświadczenie o ochronie danych

Niniejszym oświadczeniem o ochronie danych my (Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia) pragniemy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych osobowych podczas korzystania ze strony internetowej (www.interreg-brandenburg-polska.eu) oraz o prawach przysługujących Ci na mocy prawa o ochronie danych.

Ochronę Twoich danych traktujemy bardzo poważnie, a Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami ustawowymi. Wyznaczamy osoby odpowiedzialne i osoby kontaktow


2. Zgoda

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych w sposób opisany poniżej. Naszą stronę internetową można zasadniczo odwiedzać bez rejestracji.

Chcielibyśmy przetwarzać dane osobowe w celu sporządzania statystyk użytkowania i poprawy prezentacji strony internetowej. W tym celu z danych przesyłanych przez Twoje urządzenie tworzymy pseudonimowy profil odwiedzającego, przechowywany przez maksymalnie 24 godziny. Dane te pokazują między innymi, z jakiej przeglądarki i jakiego urządzenia korzystasz oraz jakie podstrony wywołujesz na naszej stronie internetowej. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w formie zagregowanej, tj. niemożliwej do powiązania z Tobą. Dzięki temu możemy zmierzyć popularność naszych stron (statystyki użytkowania) oraz poprawić prezentację strony internetowej.

W oświadczeniu o ochronie danych można zaznaczyć lub odznaczyć, czy wyrażasz zgodę na analizę internetową. Jeśli zaznaczysz analizę internetową, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia analizy internetowej opisanej powyżej. Jeśli odznaczysz analizę internetową, nie będziemy przetwarzać tych danych, a mimo to będziesz mógł/mogła korzystać ze strony internetowej.

W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę w tym banerze zgody lub w polityce prywatności. Tam też znajdziesz więcej informacji na temat analizy internetowej.


3. Dane kontaktowe administratora danych osobowych i inspektora ochrony danych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

Dane kontaktowe administratora:

Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia
Wydziału 53 Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg)
Wspólny Sekretariat Programu Współpracy Interreg VI A Brandenburg – Polska 2021–2027
Bischofstraße 1a
15230 Frankfurt (Oder)
Tel.: + 49 335 60676 9950
E-mail: kontakt@interreg-brandenburg-polska.eu

Inspektor danych osobowych:

Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia
Datenschutzbeauftragter
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam
Tel.: +49 331 866 6191
E-mail: datenschutz@mdfe.brandenburg.de


4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z zapisami  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), brandenburskiej ustawy o ochronie danych osobowych (BbgDSG) oraz wszystkich innych właściwych ustaw, tylko w zakresie niezbędnym do udostępnienia informacji na tej stronie internetowej oraz naszych usług na tej stronie.

W przypadku jedynie informacyjnego korzystania ze strony internetowej, tj. gdy nie logujesz się w celu korzystania ze strony internetowej, nie rejestrujesz się lub w inny sposób nie przekazujesz nam informacji, nie gromadzimy żadnych danych osobowych, z wyjątkiem danych, które Twoja przeglądarka przekazuje, aby umożliwić Ci odwiedzenie strony internetowej. Są to:

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • różnica strefy czasowej wobec Greenwich Mean Time (GMT)
 • treść wezwania (konkretna strona)
 • status dostępu/kod statusu protokołu HTTP
 • ilość przesłanych danych
 • strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
 • przeglądarka
 • system operacyjny i jego interfejs
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

W celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej dane są przechowywane w plikach logów serwera. Dane te są ponadto wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych oraz do optymalizacji strony internetowej.

 

Art. 6 ust. 1 pkt f RODO stanowi podstawę prawną dla tymczasowego przechowywania danych i plików log. Zbieranie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach log jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu przez użytkownika.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Udzielona zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Należy pamiętać, że odwołanie jest skuteczne dopiero na przyszłość. Nie ma to wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed odwołaniem.

Twoje dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania (scoringu).

 

Art. 6 ust. 1 pkt b RODO stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umów, w których jedną ze stron umowy jest osoba, której dane dotyczą. To samo dotyczy przeprowadzenia działań przedumownych, które wymagają operacji przetwarzania.

Jeśli Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich podlega obowiązkowi prawnemu lub wymogowi ustawowemu, do którego spełnienia niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt c RODO.

 

Art. 6 ust. 1 pkt d RODO stanowi podstawę prawną w przypadkach, gdy żywotne interesy osób, których dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych.

Ponadto dane osobowe są przetwarzane w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji zadań spoczywających na Ministerstwie Finansów i Spraw Europejskich lub w ramach wykonywania władzy publicznej oddelegowanej na rzecz Ministerstwa Finansów i Spraw Europejskich.

Podstawy prawne przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt e RODO są szczegółowo określone. Wynikają one np. z § 5 BbgDSG.

 

Ponadto przetwarzamy Twoje dane również w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Ministerstwa Finansów lub osób trzecich, chyba że interes ochrony Twoich danych osobowych jest nadrzędny. Prawnie uzasadnione interesy obejmują między innymi dochodzenie roszczeń prawnych i obronę w sporach prawnych.

 

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu ochrony uzasadnionych interesów Ministerstwa Finansów i Spraw Europejskich lub osoby trzeciej, to interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, zajmują drugorzędne miejsce. Art. 6 ust. 1 pkt f RODO jest podstawą prawną tego przetwarzania.

Dane osobowe mogą być przekazywane naszym dostawcom usług IT w celu zapewnienia tej strony internetowej.


5. Traktowanie danych osobowych w przypadku kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu przekazania informacji

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje, przy pomocy których można ustalić Twoją osobę i do Ciebie dotrzeć - czyli na przykład imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Jeśli skontaktujesz się z nami za pomocą oferowanych opcji kontaktowych, przechowujemy Twoje dane, abyśmy mogli uzyskać do nich dostęp w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Poprzez adres e-mail na stronie głównej (e-mail: kontakt@interreg-brandenburg-polska.eu) można skontaktować się ze Wspólnym Sekretariatem. Podane dane osobowe będą przetwarzane, przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczenia Ci żądanych informacji. Wykraczające poza ten zakres przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych do celów reklamowych lub badania rynku nie będzie miało miejsca.

Jeśli użytkownik wyraził zgodę, to podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Jeśli celem kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej jest zawarcie umowy, to podstawą prawną jest tutaj art. 6 ust. 1 pkt b.

Wspólny Sekretariat przetwarza dane osobowe z e-maila wyłącznie w celu i na potrzeby nawiązania kontaktu. Jest to również uzasadniony interes wymagany do przetwarzania, jeśli nawiązanie kontaktu odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przetwarzanie dalszych danych osobowych podczas procesu wysyłania opiera się na zapobieganiu ewentualnym nadużyciom, jak również na zagwarantowaniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Gdy tylko dane nie są już potrzebne do osiągnięcia pierwotnego celu, dla którego zostały zebrane, zostają usunięte. Dane osobowe przesłane do nas pocztą elektroniczną przestają być potrzebne, gdy nie ma już żadnej komunikacji z użytkownikiem. Tak jest w przypadku, gdy po zapoznaniu się z faktami staje się jasne, że kontakt zakończył się również na przyszłość i nie następuje dalsza komunikacja.

Dodatkowe dane osobowe, które zbieramy podczas procesu wysyłania, zostaną usunięte w terminie siedmiu dni.

Kontaktując się z nami drogą elektroniczną, użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dalsza komunikacja nie może już jednak mieć miejsca, ponieważ wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie kontaktu zostaną w tym przypadku usunięte.


6. Newsletter

Jeśli zaprenumerujesz naszego newslettera, otrzymasz wiadomość potwierdzającą na podany przez Ciebie adres e-mail. Poza tym adresem e-mail nie będą zbierane żadne inne dane. Podając swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na wykorzystanie go do wysyłania newslettera w celu informowania Cię o nowościach związanych z naszym Programem Współpracy Interreg VI A Brandenburgia – Polska. Twoje dane będą przechowywane w naszym rozdzielniku po zapisaniu się na newslettera, również w celu informowania Cię o publikacjach, wydarzeniach lub ciekawych nowościach. Jeśli nie zgadzasz się z tym lub chcesz poinformować nas o zmianach, prosimy o kontakt: kontakt@interreg-brandenburg-polska.eu. Zapisane dane nie będą przekazywane osobom trzecim. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji. Wówczas usuniemy Twój adres e-mail z rozdzielnika.

W każdej chwili masz możliwość wypisania się z newslettera i cofnięcia udzielonej zgody na przyszłość. W tym celu należy kliknąć na odpowiedni przycisk w przesłanym newsletterze.


7. Wydarzenia wirtualne

Wirtualne wydarzenia Wspólnego Sekretariatu lub Instytucji Zarządzającej odbywają się - o ile wymagany jest tłumacz - w formie wideokonferencji online z wykorzystaniem serwisu amerykańskiej firmy ZOOM Video Communications, Inc. (https://zoom.us/). Oprogramowanie do wideokonferencji Zoom jest wykorzystywane przez naszych tłumaczy na podstawie umowy.

Dnia 16 lipca 2020 r. TSUE unieważnił decyzję o Privacy Shield UE - U.S. a także standardowe klauzule umowne (http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=de&num=C-311/18). Nie ma zatem wymaganej przez RODO podstawy prawnej do przekazywania danych do tzw. państwa trzeciego (kraje spoza UE/EOG). Siedziba firmy Zoom znajduje się w USA. Oznacza to, że Twoje dane mogą zostać przekazane również do USA, jeśli weźmiesz udział w jednym z tych wirtualnych wydarzeń. Polityka prywatności Zoom jest dostępna tutaj: https://zoom.us/de-de/privacy.html. Więcej informacji znajdziesz też tutaj: https://explore.zoom.us/de-de/privacy-and-security.html.

O ile w przypadku wirtualnych wydarzeń, konsultacji lub szkoleń prowadzonych przez Wspólny Sekretariat, Instytucję Zarządzającą lub Regionalny Punkt Kontaktowy nie jest potrzebny tłumacz, zazwyczaj wykorzystywana jest platforma Big Blue Button (BBB).

Jeśli korzystasz z platformy wideokonferencyjnej BBB jako gość (np. nie jako pracownik Ministerstwa Finansów i Spraw Europejskich), podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt e RODO w związku z § 5 BbgDSG. Oznacza to, że dany podmiot odpowiedzialny wykorzystuje platformę wideokonferencyjną do wypełniania swoich zadań publicznych, w tym przypadku: do komunikacji poza administracją krajową. Dalsze informacje na temat ochrony danych podczas korzystania z BBB znajdziesz tutaj: https://bbb-cms.brandenburg.de/bbb/de/datenschutz.


8. Rejestracja (strefa członkowska)

Członkowie Komitetu Monitorującego potrzebują dostępu do strefy członkowskiej na stronie internetowej, aby uzyskać dostęp do dokumentów na posiedzeń Komitetu Monitorującego. Pracownicy instytucji programowych i tłumacze będą mogli zarejestrować się w strefie członkowskiej na naszej stronie internetowej. Wymaga to podania danych osobowych członków Komitetu Monitorującego. Dane przesłane w tym celu do Wspólnego Sekretariatu będą przechowywane. Dane te nie będą w żadnym momencie przekazywane osobom trzecim. Poniższe dane są przechowywane w ramach procesu rejestracji lub w momencie rejestracji:

 • Imię, nazwisko, e-mail, adres, numer telefonu
 • Moment rejestracji

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO.

Jeśli rejestracja jest wymagana do zwrotu kosztów podróży, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c RODO.

Rejestracja jest konieczna, aby zweryfikować Twoje uprawnienia dostępu do strefy członkowskiej.

Gdy tylko dane nie są już potrzebne do osiągnięcia pierwotnego celu, dla którego zostały zebrane, zostają usunięte. Dane zebrane podczas procesu rejestracji zostaną usunięte, jeśli nastąpi anulowanie lub modyfikacja rejestracji w serwisie. Dane przechowywane podczas procesu rejestracji w celu wykonania umowy lub w celu wykonania działań przedumownych lub wypełnienia obowiązku prawnego zostaną usunięte, jeśli nie będą już wymagane do wykonania umowy / obowiązku.

Aby móc wypełnić zobowiązania prawne, umowne lub inne, może być konieczne przechowywanie danych osobowych partnera umowy / odbiorcy usług nawet po zawarciu umowy.

W każdej chwili możesz zmienić przechowywane o Tobie dane i masz możliwość zakończenia rejestracji w dowolnym momencie.


9. Obowiązek udostępnienia danych

Jeżeli na podstawie ustawy lub umowy jesteś zobowiązany/zobowiązana do podania swoich danych lub jest to niezbędne do zawarcia z Tobą umowy, to jesteś zobowiązany/zobowiązana do przekazania Ministerstwu Finansów i Spraw Europejskich wymaganych danych. Twoje dane są nam potrzebne np. po to, aby móc zawrzeć z Tobą umowę. Jeśli nie podasz wymaganych danych, nie będzie można zawrzeć z Tobą umowy.


10. Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane osobowe wykorzystujemy tylko w ramach naszej instytucji. Przekazujemy Twoje dane osobowe osobom trzecim uprawnionym do otrzymywania informacji w indywidualnych przypadkach tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę lub gdy jest to dozwolone ustawowo lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo lub nakaz sądowy. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być przede wszystkim inne podmioty publiczne, ale także prywatni usługodawcy, którym zlecono realizację zadań.


11. Czas przechowywania Twoich danych

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne dla danego celu przetwarzania, a poza tym zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania. Na przykład Twoje dane zostaną usunięte wraz z rezygnacją z subskrypcji newslettera lub po otrzymaniu materiałów informacyjnych.

Ze względu na wymogi prawne dotyczące obowiązków przechowywania i dokumentowania, które wynikają m.in. z przepisów szczególnych dotyczących przechowywania i segregowania dokumentów, jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych po zakończeniu przetwarzania. Przewidziane tam okresy przechowywania i dokumentowania wynoszą zazwyczaj od pięciu do dziesięciu lat, a w niektórych przypadkach nawet do trzydziestu lat. Twoje dane zostaną usunięte po upływie odpowiedniego okresu przechowywania.

Wreszcie okres przechowywania zależy również od ustawowych terminów przedawnienia, które zgodnie z §§ 195 i nast. niemieckiego kodeksu cywilnego (Bürgerliches Gesetzbuch) wynoszą z reguły trzy lata, ale w określonych przypadkach mogą wynosić nawet trzydzieści lat.


12. Ochrona nieletnich

Dzieci i osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Nie żądamy, nie gromadzimy ani nie przekazujemy osobom trzecim danych osobowych osób niepełnoletnich. W przypadku nieświadomego zapisania takich danych, niezwłocznie je usuniemy.


13. Oświadczenie o ochronie danych dotyczące Facebooka

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Kiedy wywołujesz nasze strony z wtyczkami Facebooka, nawiązywane jest połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką a serwerami Facebooka. Dochodzi przy tym do przesyłania danych do Facebooka. Jeśli masz konto na Facebooku, dane te mogą zostać z nim powiązane. Jeżeli nie życzysz sobie przyporządkowania tych danych do swego konta na Facebooku, prosimy o wylogowanie się z profilu Facebook przed odwiedzinami nasze strony. Więcej dowiesz się pd adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy.


14. Ciasteczka (cookies)

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym. Twoja przeglądarka uzyskuje dostęp do tych plików. Zwykłe przeglądarki można ustawić tak, aby generalnie nie zezwalały na pliki cookie i można określić, czy wizyty na stronach internetowych mogą być śledzone (do-not-track).

Ten serwis internetowy używa plików cookie, aby zapisać, czy wywołali Państwo oświadczenie o ochronie danych. Zwiększa to przyjazność użytkowania i bezpieczeństwo niniejszej strony. Twoją decyzję dotyczącą identyfikowalności uwzględniamy również w przypadku Matomo (patrz punkt 15).


15. Matomo Analytics

Do zbierania i przechowywania danych używamy oprogramowania do analizy stron internetowych Matomo (www.matomo.org) firmy InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia („Matomo“). Robimy to na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zakresie statystycznej analizy zachowań użytkowników w celach optymalizacyjnych oraz ze względów bezpieczeństwa. W tym samym celu na podstawie tych danych można tworzyć i oceniać anonimowe profile użytkowania. W tym celu mogą być wykorzystywane pliki cookies. Dane zbierane za pomocą oprogramowania Matomo są przetwarzane na naszych serwerach.

Informacje generowane przez plik cookie w anonimowym profilu użytkowania nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową i nie są łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu.

Jeśli nie zgadzasz się na przechowywanie i ocenę tych danych z Twojej wizyty, możesz w każdej chwili sprzeciwić się ich przechowywaniu i wykorzystaniu, klikając poniżej. W takim przypadku w Twojej przeglądarce zostanie umieszczony plik cookie opt-out, dzięki któremu Matomo nie będzie gromadzić żadnych danych sesyjnych. Należy pamiętać, że w przypadku całkowitego usunięcia plików cookie, plik cookie opt-out zostanie również usunięty i musi zostać ponownie aktywowany przez użytkownika przy kolejnych odwiedzinach.


16. Informacja o Twoim prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO (przetwarzanie danych w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 pkt f RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów).

Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Ponadto prawo do sprzeciwu nie istnieje, o ile za przetwarzaniem przemawia ważny interes publiczny, który przeważa nad Twoim interesami lub przepis prawny zobowiązuje do przetwarzania.


17. Twoje prawa do informacji, korekty i usunięcia

Na swój wniosek otrzymasz bezpłatną informację o tym, jakie dane osobowe zostały zapisane na Twój temat. Masz prawo do skorygowania nieprawidłowych danych oraz zablokowania lub usunięcia swoich danych osobowych, o ile Twoje żądanie nie stoi w sprzeczności z prawnym obowiązkiem zachowania danych.

Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest zgodne z prawem. Właściwym organem nadzorczym w kraju związkowym Brandenburgia jest Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsich (krajowa pełnomocniczka ds. ochrony danych i prawa wglądu do akt). Można do niej dotrzeć w następujący sposób:

Właściwym organem nadzorczym jest:

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und das Recht auf Akteneinsicht
Dagmar Hartge
Stahnsdorfer Damm 77
14532 Kleinmachnow
Tel.: +49 033203 356-0
Fax: +49 33203 356-49
E-Mail: poststelle@lda.brandenburg.de

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej krajowej pełnomocniczki pod adresem https://www.lda.brandenburg.de.


Ostatnia aktualizacja: 05.09.2022