Obszar wsparcia

Obszar objęty Programem rozciąga się wzdłuż polsko-niemieckiej granicy, po obu stronach środkowej Odry oraz dolnej Nysy Łużyckiej na powierzchni 20.374 km². Polska część obejmuje 13.988 km², tj. dwie trzecie jego powierzchni, natomiast niemiecka 6.386 km, tj. niespełna jedną trzecią.

Na dzień 31.12.2019 r. na obszarze objętym Programem mieszkało 1.657.295 osób, w tym 1.011.592 w polskiej i 645.703 w niemieckiej części.

Po stronie polskiej do obszaru wsparcia należą dwa miasta na prawach powiatu i dwanaście powiatów województwa lubuskiego, po stronie niemieckiej natomiast dwa miasta na prawach powiatu oraz trzy powiaty Kraju Związkowego Brandenburgia.

Niemcy

Miasta na prawach powiatu:

 • Cottbus
 • Frankfurt (Oder)

Powiaty:

 • Märkisch-Oderland
 • Oder-Spree
 • Spree-Neiße

Polska

Miasta na prawach powiatu:

 • Gorzów Wielkopolski
 • Zielona Góra

Powiaty:

 • gorzowski
 • krośnieński
 • międzyrzecki
 • nowosolski
 • słubicki
 • strzelecko-drezdenecki
 • sulęciński
 • świebodziński
 • wschowski
 • zielonogórski
 • żagański
 • żarski