Szkic projektu należy złożyć do Wspólnego Sekretariatu minimum 7 dni przed terminem obowiązkowego doradztwa!

Szanowni Państwo,

tych z Państwa, którzy chcą złożyć wniosek w obecnym naborze prosimy o jak najszybsze zakładanie kont i tworzenie wniosków w systemie Jems. Jednocześnie zalecamy wypełnienie części związanych z budżetem Państwa projektu i dołączenie ich do szkicu projektu, który przesyłają nam Państwo w celu odbycia doradztwa obowiązkowego. Tylko w ten sposób będziemy w stanie wspólnie z ILB, wypowiedzieć się na temat budżetu i pomóc Państwu w pytaniach dotyczących finansów.