Realizacja projektu

Podpisaliście Państwo umowę o dofinansowanie? Gratulacje!

Na tej stronie oraz w Podręczniku Programu znajdują się najważniejsze informacje dotyczące realizacji projektu.

Realizacja projektu w pigułce

  • Przestrzeganie postanowień umowy o dofinansowanie

  • Koordynacja działań i aktywności

  • Realizacja działań informacyjno-promocyjnych

  • Osiąganie zaplanowanych wskaźników

  • Doradztwo w instytucjach programowych

  • Wprowadzanie ewentualnych zmian

  • Rozliczenie projektu

Realizacja projektu w szczegółach

przynajmmniej raz na pół roku należy złożyć raport z projektu

należy prowadzić działania informacyjne i komunikacyjne, wskazując na dofinansowanie z EFRR

realizując projekt należy przy udzielaniu zamówień przestrzegać prawa zamówień publicznych

jeżeli w projekcie wystąpią nieprzewidziane sytuacje, należy złożyć wniosek o zmiany