Krok 3: Spełnienie kryteriów wyboru projektu

Partnerstwo nawiązane, cele zdefiniowane, zadania podzielone, budżet zaplanowany, zatem najwyższa pora, by przyjrzeć się kryteriom kwalifikowalności.

Sukces Państwa wniosku zależy w dużej mierze od kompetencji fachowych (ewentualnie także naukowych) i administracyjnych potencjalnych partnerów przedsięwzięcia, którzy zapewnią jego realizację.

Wkrótce opublikujemy tutaj kryteria, które są stosowane przy wyborze projektów.