NABÓR WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW OTWARTY!

NABÓR WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW w ramach Programu INTERREG VI A Brandenburgia-Polska 2021-2027 ZOSTAŁ OTWARTY PRZEZ EUROREGIONY!

 

W regionie Sprewa-Nysa-Bóbr:

W CS 4.6 "Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych": Biuro Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr w Gubinie      

http://euroregion-snb.pl/aktualnosci/1569/Nabor_wnioskow_w_ramach_Funduszu_Malych_Projektow_CS_4_6_Kultura_i_zrownowazona_turystyka_rozpoczety

 

W CS 6.3 "Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie": Biuro Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr w Guben

https://euroregion-snb.de/KPF2021-2027

 

W regionie Pro Europa Viadrina:

W CS 4.6 "Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych": Biuro Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą

https://www.euroregion-viadrina.de/antragsannahme-klein.../

 

W CS 6.3 "Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie": Polskie biuro Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

https://www.euroregion-viadrina.pl/ogloszenie-1-naboru-wnioskow-fmp-interreg-via-brandenburgia-polska-2021-2027-ankundigung-zur-1-annahme-der-antrage-im-kpf-interreg-via-brandenburg-polen-2021-2027.html

Wszystkie wiadomości