Materiały ze szkoleń dla wnioskodawców - prezentacje do pobrania

Prezentacje ze szkoleń dotyczących przygotowania wniosku projektu w ramach 3. Naboru są dostępne pod następującym linkiem.

Wszystkie wiadomości