Zaproszenie do udziału w ankiecie INTERREG post 2027

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie INTERREG post 2027. Niniejsza ankieta skierowana jest do ogółu społeczeństwa, osobna ankieta zostanie przeprowadzona wśród zaangażowanych interesariuszy. INTERREG jest ważnym instrumentem Unii Europejskiej, który promuje współpracę transgraniczną, na przykład w polsko-niemieckim regionie przygranicznym, a tym samym wzmacnia integrację i spójność w Europie.

Udział w ankiecie jest niezbędny do tego, aby przyszłe Programy INTERREG spełniały potrzeby i priorytety Państwa społeczności. Państwa opinia pomoże kształtować strategie rozwoju, które będą wdrażane na poziomie lokalnym, regionalnym i europejskim.

Chcielibyśmy usłyszeć o wyzwaniach i możliwościach oraz o projektach, które Państwa zdaniem mogą najlepiej promować współpracę transgraniczną. Państwa pomysły i sugestie wpłyną bezpośrednio na proces planowania i będą stanowić podstawę do projektowania przyszłych Programów INTERREG.

Udział w ankiecie jest prosty i nieskomplikowany. Prosimy o poświęcenie chwili, aby wyrazić swoją opinię i podzielić się swoimi priorytetami w zakresie współpracy transgranicznej. Państwa głos się liczy!

Link do ankiety:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/1249fd12-22b1-2fbd-13b8-85a9f68f68d0.

Dziękujemy za Państwa wsparcie!

Wszystkie wiadomości