III nabór wniosków o dofinansowanie otwarty!

Program Współpracy Interreg VI A Brandenburg – Polska 2021 – 2027 otwiera trzeci nabór wniosków o dofinansowanie w ramach wszystkich Priorytetów (P) i dla wszystkich celów szczegółowych (CS) z wyjątkiem CS 6.3 w P 4. Program jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Środki dostępne w III naborze to 19.310.456,15 EUR EFRR
Więcej informacji o naborze znają Państwo pod https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/skladanie-wniosku/2-call/

Wszystkie wiadomości