Pierwszy nabór jest otwarty!

Program Współpracy Interreg VI A Brandenburg – Polska 2021 – 2027 otwiera 1. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach wszystkich Priorytetów (P) i dla wszystkich celów szczegółowych (CS) z wyjątkiem CS 6.3 w P 4. Program jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

 

Dostępne środki w 1. naborze: 28.965.690,15 EUR EFRE

Więcej informacji o naborze znają Państwo pod linkiem.

Wszystkie wiadomości