Informacja dla polskich beneficjentów: informowanie o środkach z budżetu państwa

Stosowanie w projektach Interreg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych.

 

Informacja skierowana do polskich beneficjentów - do pobrania tutaj.

Wszystkie wiadomości