Komunikat Instytucji Krajowej dotyczący komunikacji przez Bazę Konkurencyjności

Komunikacja (składanie ofert, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi) przez Bazę Konkurencyjności (BK2021) w perspektywie finansowej 2021-2027

Beneficjencie pamiętaj, że komunikacja dotycząca zamówień w ramach zasady konkurencyjności, w tym:

  • ogłoszenie zapytania ofertowego,
  • składanie ofert,
  • wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą (pytania i odpowiedzi),
  • przekazywanie dokumentów i oświadczeń,

odbywa się pisemnie za pomocą BK2021. Dopuszczalne odstępstwa od komunikacji w BK2021 określają „Szczegółowe zasady udzielania zamówień w ramach zasady konkurencyjności dla polskich beneficjentów” (Rozdział 9.7.4 Podręcznika programu Interreg Brandenburgia-Polska 2021-2027).

Korzystaj z modułu (zakładki):

Oferty – przy składaniu ofert,

Pytania – przy zadawaniu pytań oraz udzielaniu odpowiedzi wykonawcy.

W razie pytań bądź wątpliwości dotyczących technicznych aspektów funkcjonowania BK2021 skorzystaj ze strony: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc.

Wszystkie wiadomości