Procedura rozeznania rynku dotycząca ekspertów do oceny wniosków projektowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy procedurę rozeznania rynku, która ma na celu znalezienie ekspertów do punktowego, zależnego od potrzeb, wsparcia w ocenie wniosków o dofinansowanie (badanie kwalifikowalności formalnej i merytorycznej) w naborach w okresie finansowania UE 2021-2027 (nabory spodziewane do 2026 r.) oraz do doradztwa specjalistycznego w okresie realizacji projektów w całym okresie finansowania INTERREG VI A (zapotrzebowanie na ekspertyzy do maks. 2030 r.).

Dalsze informacje znajdą Państwo w dokumencie Rozeznanie rynku INTERREG VI A.

Zapraszamy do zgłoszeń!

Wszystkie wiadomości