Zaproszenie na wydarzenie inaugurujące Program Współpracy Interrreg VI A Brandenburgia - Polska 2021-2027

Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w wydarzeniu inaugurującym Program Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia - Polska 2021-2027, które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2023 r. w budynku Collegium Polonicum (Kościuszki 1, 69-100 Słubice).

Niemiecki Kraj Związkowy Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska jako partnerzy programowi stoją przed startem nowego okresu finansowania. Program Współpracy INTERREG VI A został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 29 listopada 2022 roku. Także prace przygotowawcze do uruchomienia pierwszych naborów projektów przebiegają bardzo intensywnie. Chcielibyśmy skorzystać z tej okazji i przybliżyć Państwu ramy nowej perspektywy finansowej oraz nowego Programu Współpracy 2021-2027.

Wydarzenie inauguracyjne odbędzie się w trybie stacjonarnym z tłumaczeniem symultanicznym na języki polski, niemiecki i angielski. Przewiduje się następujący program:

10:00 - 10:10 Otwarcie wydarzenia

10:10 - 10:35 Powitanie:

  • Pan Jobst-Hinrich Ubbelohde, sekretarz stanu ds. europejskich w Ministerstwie Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia
  • Pani Agnieszka Gintowt-Dziewałtowska, z-ca dyrektora w Departamencie Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej RP
  • Pan Tadeusz Jędrzejczak, wicemarszałek Województwa Lubuskiego
  • Pan Jean-Pierre Halkin, kierownik referatu, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska

10:35 - 11:00 Program artystyczny z udziałem beneficjentów i przerwa kawowa

11:00 - 12:10 Prezentacja nowego programu Interreg VI A:

  • Pani Katrin Müller-Wartig, kierownik Referatu 53 – Europejska Współpraca Terytorialna (INTERREG), Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia
  • Pani Izabela Glišić, kierownik Wspólnego Sekretariatu, Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia
  • Pani Aneta Ciesielska i Pani Justyna Ślaska, Regionalny Punkt Kontaktowy

12:10 - 12:25 Program artystyczny z udziałem beneficjentów

12:25 - 12.30 Zakończenie części konferencyjnej

12:30 - 13:30 Obiad i możliwość zwiedzania wystawy zrealizowanych projektów (Interreg VA)

13:30 - 15:00 Giełda partnerska dla potencjalnych wnioskodawców & networking

 

Ze względu na znaczną liczbę zgłoszeń rejestracja uczestników została zakończona. Do zobaczenia 11.01.2023!

Date
11.01.2023 10:00 Uhr - 31.01.2023 15:00 Uhr
Wróć do widoku listy