Uchwały Komitetu Monitorującego

w odwróconym porządku chronologicznym

W ramach I procedury obiegowej (23.03.-30.03.2023 r.) Komitet Monitorujący podjął uchwałę w sprawie stosowania indywidualnie obliczonych opcji kosztów uproszczonych dla kosztów przygotowania oraz kosztów zamknięcia projektu.

Na I posiedzeniu 07.12.2022 Komitet Monitorujący zatwierdził:

  • Własny regulamin
  • Indykatywny plan naborów Programu
  • Procedurę oceny wniosków oraz kryteria wyboru projektów