Dofinansowanie B-Solutions

Inicjatywa B-Solutions ma na celu usunięcie przeszkód prawnych i administracyjnych, które utrudniają współpracę transgraniczną. Inicjatywa skierowana jest do publicznych instytucji transgranicznych w Unii Europejskiej.

Dotyczy ona na przykład następujących obszarów
- Dostęp do usług publicznych
- Dostęp do rynku pracy
- Zarządzanie wspólnymi zasobami lub obszarami naturalnymi

B-Solutions zapewnia wsparcie techniczne, udostępniając uczestnikom ekspertów.

Koszty i koordynacja są pokrywane przez Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych. Na koniec uczestnicy otrzymują szczegółową analizę konkretnych przeszkód w regionie oraz propozycje konkretnych rozwiązań.

Termin składania wniosków upływa 10 listopada 2023 r. za pośrednictwem bardzo prostego formularza online na stronie głównej: Call for Proposals | b-solutionsproject

Przegląd wybranych projektów można również znaleźć na stronie internetowej w sekcji Selected cases | b-solutionsproject

Wszystkie wiadomości