II posiedzenie Komitetu Monitorującego - pierwsze projekty do dofinansowania wybrane!

W dniu 19.12.2023 r. odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia-Polska. Na tym spotkaniu po raz pierwszy wybrano projekty do dofinansowania w okresie wsparcia 2021-2027.

Decyzją Komitetu Monitorującego dofinansowanie otrzymają następujące projekty:

4 projekty złożone w ramach Funduszu Małych Projektów FMP (2 projekty z celu szczegółowego 4.6 dot. kultury i turystyki oraz 2 projekty z celu szczegółowego SZ 6.3 przeznaczonego dla projektów spotkaniowych). Za projekty odpowiedzialne są 4 biura euroregionalne na obszarze wsparcia (Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr z biurami w Guben i Gubinie, Euroregion Pro Europa Viadrina z biurami we Frankfurcie nad Odrą i Gorzowie Wielkopolskim). Zaangażowane środki z EFRR w wysokości 16 504 672,49 EUR EFRR, stanowią 100% budżetu przewidzianego w Programie.

5 projektów złożonych w ramach Priorytetu 4, celu szczegółowy 6.1 " Zwiększanie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium i zainteresowanych stron". Łącznie na te projekty przeznaczono 4 281 686,10 środków z EFRR; stanowi to około 52% środków przeznaczonych w Programie na ten cel (8 252 336,00 EUR). Ponieważ nabór został ogłoszony tylko na kwotę około 3,3 mln EUR, środki do wykorzystania w pierwszym naborze zostały zwiększone decyzją Komitetu Monitorującego.

Dalsze szczegóły dotyczące projektów można znaleźć w opublikowanej na naszej stronie liście - LINK.

Wszystkie pozostałe 31 wniosków projektowych z innych osi priorytetowych pierwszego naboru zostanie rozpatrzonych na następnym posiedzeniu Komitetu Monitorującego w marcu 2024 r.

Serdecznie gratulujemy nowym beneficjentom!

Wszystkie wiadomości